Proiecte

Managementul deșeurilor în țările Parteneriatului Estic


Odată cu intrarea în vigoare a Acordurilor de Asociere (AG) în Georgia, Moldova și Ucraina, a fost prezentată o nouă agendă de reforme pentru părțile interesate din aceste țări. Acordurile de Asociere (AA) au stabilit cerințe specifice pentru țările din Parteneriatul Estic în domeniul protecției mediului și în special în domeniul gestionării deșeurilor.

În anul 2016, Centrul Național de Mediu împreună cu parteneri din Ucraina și Georgia au realizat proiectul: Implementarea politicilor de gestionare a deșeurilor în țările Parteneriatului Estic în conformitate cu acordurile de asociere (Moldova, Ucraina și Georgia). Proiectul a fost axat pe evaluarea punerii în aplicare a Acordurilor de Asociere semnate de Moldova, Ucraina și Georgia cu Uniunea Europeană  în domeniul gestionării deșeurilor și promovării implementării articolelor din Acordurile de Asociere privind gestionarea deșeurilor.
În 2017, aceiași parteneri vor lucra la proiectul "Managementul deșeurilor inteligente în țările Parteneriatului Estic", care vizează reducerea daunelor aduse mediului printr-o gestionare îmbunătățită a deșeurilor, fapt ce ar spori protecția mediului, independența energetică și dezvoltarea economică generală a țărilor Parteneriatului Estic. Experiența din proiectul anterior ne-a convins că îmbunătățirea managementului deșeurilor pornește de la dezvoltarea durabilă a gospodăriilor și asociațiilor de locatari. Conform concluziilor experților, 40% din poluarea solului, apei și aerului este provocată de gospodării private. Proiectul are drept scop reducerea impactului negatival gospodăriilor asupra mediului, prin consolidarea capacităților, creșterea nivelului de conștientizare și cooperarea în domeniul gestionării deșeurilor. În țările Parteneriatului Estic, precum Moldova, Georgia și Ucraina, 60% din gospodării sunt situate în clădiri cu mai multe apartamente.

Acest proiect vizează identificarea nivelului de implementare a AA în domeniul gestionării deșeurilor în cele 3 țări vizate și implicarea cercurilor mai largi ale populației pentru a fi conștienți de reformele europene în domeniul mediului care urmează să fie implementate în MD, UA și GE și care sunt pașii care trebuie făcuți în conformitate cu AA pentru îmbunătățirea gestionării deșeurilor în aceste țări, diminuarea impactului asupra mediului și a sănătății populației și amplificarea beneficiilor prin transformarea mentalității tuturor părților interesate, ajutîndu-le să conștientizeze că deșeurile ar putea fi refolosite ca matarii prime secundare și  ar putea fi create locuri de muncă în acest sens, iar fracțiunile de deșeuri periculoase ar ajunge la platformele de depozitare amenajate în conformitate cu standardele  UE.


Activitățile planificate pentru a fi implementate în cadrul acestui proiect include: sesiuni de instruire pentru diferite grupuri țintă (lideri ai gospodăriilor / asociațiilor casnice, reprezentanți ai autorităților publice locale și departamentele de utilități etc.), mese rotunde pentru sporirea capacităților grupurilor țintă pentru a implementa noua Lege privind deșeurile și a dezvolta rețeua Parteneriatului Estic în domeniul gestionării deșeurilor.

Cel mai dorit rezultat așteptat după implementarea acestui proiect va fi implementarea corectă și eficientă a Legii privind deșeurile din Moldova, Ucraina și Georgia, cel puțin la nivelul municipalităților unde vor fi organizate activitățile.

Proiectul a primit trofeul Eastern Partnership Civil Society Forum Re-Granting Scheme 2016.

Proiectul este susținut prin intermediul schemei de re-granting a Secretariatului Forumului Societății Civile a Parteneriatului Estic, finanțat de Uniunea Europeană și de National Endowment for Democracy.