Proiecte

Reţeaua de incubatoare de producţie „Gradina Școlii”


Reţeaua de incubatoare de producţie "Grădina Şcolii" pentru dezvoltarea antreprenoriatului modern, creşterii profesionale şi sociale ale adolescenţilor din localităţile rurale sărace şi nevoiaşe


Termen de realizare
: 48 luni (2018-2022).

Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de Crucea Verde International.

Parteneri:

  1. AO Crucea verde Belarus;
  2. AO Crucea verde Ucraina;
  3. AO Centrul Național de Mediu (Moldova);
  4. Fundația John Paul II (Italia).

Scopul proiectului:

Promovarea extinderii oportunităților de angajare pentru tinerii care trăiesc în zonele rurale, inclusiv a celor afectate de accidentul de la centrala nucleară de la Cernobâl, și participarea lor activă în societate și economie, prin dezvoltarea abilităților lor avansate de muncă, aptitudini organizatorice și antreprenoriale, promovarea competențelor profesionale promițătoare.

Ideea principală a proiectului:

• ajuta la găsirea loturilor școlare - "Grădini Şcolare" - unui rol educațional și social modern,

• să le includă în mediul educațional și economic global,

• îmbunătățirea culturii tinerei generații în domeniul alimentației sănătoase,

• să stimuleze distribuirea tehnologiilor agricole eficiente și sigure.

Principalele sarcini ale proiectului:

1. Creșterea potențialului școlilor rurale cu grădini școlare prin crearea incubatoarelor pe baza acestora pentru formarea tinerilor în tehnologii moderne pentru producerea de produse agricole cu valoare adăugată ridicată.

2. Creșterea cunoștințelor și abilităților în domeniul agriculturii ecologice și antreprenoriatului în rândul tinerilor pentru a crea oportunități pentru angajarea lor în mediul rural.

3. Crearea legăturii dintre incubatoarele de producție cu comunitățile locale, instituțiile de învățământ, entitățile de afaceri; să le integreze în mediul educațional și economic general.


Formularul de aplicare pentru participarea în proiect, anul 2020.