Despre noi
Bine ai venit

Asociația Obștească „Centrul Național de Medu” este o organizație a societății civile care-și desfășoară activitățile de peste 10 ani în domeniul protecției mediului. Asociația a fost fondată pe 18 martie 2010 prin libera voință a fondatorilor în ideea conjugării eforturilor tuturor părților interesate în vederea soluționării problemelor ce afectează mediul înconjurător și cele aferente schimbărilor climatice.

Centrul Naţional de Mediu urmărește sporirea nivelului de conștientizare a populației pe aspecte de protecție a mediului și a schimbărilor climatice, sensibilizarea și mobilizarea cetățenilor, ca printr-un efort comun al tuturor actorilor societăţii să transformăm paradigma clasică de dezvoltare în modelul de dezvoltare durabilă, unde deciziile se iau în mod echilibrat între cei trei piloni: mediu, social și economic.

Planeta are limite, la fel și resursele pe care le oferă. Acestea trebuie protejate, utilizate rațional, nu epuizate acum și imediat. Trebuie să consumăm ceea de ce avem nevoie și să încetăm să risipim resursele prețioase. Trebuie să lucrăm cu natura, nu împotriva acesteia. Schimbarea pozitivă va apărea doar dacă fiecare om va conștientiza această situație și va acționa individual pentru a deveni parte a schimbării. Iar schimbările se produc prin exemplele proprii. De aceea aspirația Centrului Național de Mediu este de a învăța cele mai bune practici în domeniul mediului, să le aplicăm la nivel de organizație, la nivel de angajații organizației și să le replicăm la nivel de comunități.

Credem că este responsabilitatea fiecăruia dintre noi să protejăm natura şi să păstrăm în armonie lumea în care trăim, indiferent care este "lumea" la care ne raportăm: cartierul, sectorul, oraşul, comunitatea în care ne desfăşurăm activitatea, învăţăm sau locuim. O persoană responsabilă reciclează deşeurile, aruncă deşeurile în locuri special amenajate, procură şi consumă raţional produsele, mărfurile şi resursele naturale, plantează arbori, previne poluarea apelor, solului şi aerului, nu dă şi nu ia mită pentru autorizaţii de mediu, se pronunţă deschis pe seama ilegalităţilor de mediu şi întreprinde măsuri pentru combaterea încălcărilor de mediu.

Poluarea şi degradarea mediului înconjurător, a apelor, solului, aerului, pădurilor ne afectează pe fiecare dintre noi în parte, în mod direct sau indirect. Recunoaştem sau nu, dar consecinţele le suportăm cu toţii. De aceea, este semnificativ de importantă implicarea fiecăruia dintre noi în acţiuni de protecţie a mediului.

Credem că omul are capacitatea de a conştientiza că este o parte componentă a mediului şi va acţiona pentru o convieţuire armonioasă cu toate vietăţile din natură.

Noi credem că toate acestea le putem avea, doar acţionând în echipă. Echipă formată din parteneriate între ONG-uri, mass-media, instituţii de învăţământ, autorități publice locale și municipale, autorități publice centrale și parteneri de dezvoltare. O echipă mare, formată din oameni, cu diferite ocupaţii, dar cu o aspiraţie comună – un mediu curat.