Proiecte
Apă, sanitație și igienă pentru tinerii și adulții din regiunile cheie Cahul și Ungheni

Fetele și băieții adolescenți din raioanele Cahul și Ungheni, în special din grupurile social vulnerabile, își vor îmbunătăți cunoștințele și practicile ce țin de administrarea și protecția resurselor de apă, sanitație și igienă personală grație proiectului „Apă, sanitație și igienă pentru tinerii și adulții din regiunile cheie Cahul și Ungheni” implementat de către Centrul Național de Mediu, în parteneriat cu UNICEF, în cadrul Programului EU4Moldova: Regiuni-cheie, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de UNDP Moldova și UNICEF. 

Proiectul va demara cu o amplă evaluare a barierelor și factorilor ce influențează schimbarea comportamentului individual și colectiv legat de practicile de utilizare a apei, instalațiilor de sanitație și igienă (WASH) în școlile din raioanele Cahul și Ungheni, luându-se în considerare nevoile și vulnerabilitățile femeilor/fetelor și bărbaților/băieților.

Pe baza rezultatelor acestei evaluări, 20 de școli din regiunile cheie vor beneficia de suport în ceea ce privește educația de mediu, cu implicarea copiilor, părinților și a întregii comunități, în vederea îmbunătățirii cunoștințelor și abilităților de utilizarea apei și a metodelor de economisire a acesteia, de conștientizare a impactului asupra surselor de apă, practicile sanitare și igiena personală, inclusiv aspectele sensibile legate de gen.

Profesorii și elevii vor participa la o serie de instruiri, precum și la două școli de vară (câte una pentru fiecare regiune) unde, pe lângă aspectele WASH, vor fi organizate lecții despre protecția mediului și schimbările climatice, dezvoltarea abilităților de leadership și vorbit în public, urmate de vizite pe teren și ateliere de lucru în grup. Toate activitățile educaționale, atât teoretice, cât și practice, îi vor inspira pe copii să integreze bunele practici WASH în rutina lor zilnică și să le transmită inclusiv rudelor, prietenilor și altor membri ai comunității.

Elevii de la Colegiile de Medicină din Cahul și Ungheni vor fi invitați să participe la școlile de vară, cu scopul de a deveni agenți ai schimbării în comunitatea lor, deoarece au deja o anumită pregătire medicală și ar putea explica importanța unui mediu curat și a resurselor naturale nepoluate, inclusiv a resurselor de apă, pentru sănătatea umană.

În cele 20 de școli selectate vor fi, de asemenea, prelevate probe de la sursele de apă pentru a testa corespunderea lor la normele de apă potabilă. Acest exercițiu va servi drept o experiență inedită de învățare pentru tineri și profesori, privind acțiunile prietenoase mediului ce pot fi întreprinse pentru siguranța apei.

Proiectul nu numai că va crea oportunități mai bune pentru educația și sănătatea fetelor și băieților adolescenți, dar și va contribui la promovarea echității, incluziunii și a principiilor de dezvoltare durabilă pe termen lung în școlile din Cahul și Ungheni.