Proiecte
Campanie de informare în regiunile Moldovei despre situația democratică și asistența UE pentru dezvoltarea țării

Perioada implementării

   01.2019 – 06.2019

Sursa de finanțare

   Comisia Europeană, Mecanismul de răspuns rapid al Parteneriatului Estic

Buget

   20 000 EUR

Parteneri

   Asociația Presei Independente (API),

   Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM).

Scopul

   Să comunice și să familiarizeze publicul în regiunile Moldovei cu situația actuală a dezvoltării țării printr-o campanie de informare despre esența reformelor democratice susținute de UE în Moldova, beneficiile acordului de asociere și importanța îndeplinirii de către Moldova a angajamentelor asumate la nivel european.

Activitățile principale

  • Organizarea și desfășurarea de întâlniri în diferite formate și alte activități pentru a informa diferite grupuri țintă despre esența și gradul de implementare a reformelor europene;
  • Publicarea și difuzarea materialelor de informare bine documentate în limbile română și rusă cu privire la stadiul implementării Acordului de asociere, la întârzierile existente și la necesitatea de a accelera reformele;
  • Realizarea de programe TV și dezbateri pentru o mai bună informare cu privire la rezultatele reformelor europene planificate pentru implementare în Republica Moldova și finanțate de UE, inclusiv reformele rămase în urmă și posibilele consecințe pentru dezvoltarea țării.
  • Activități de informare în rândul tinerilor cu privire la beneficiile oferite de UE tinerilor

Rezultate

  • Peste 80.000 de cetățeni moldoveni informați cu privire la esența și amploarea reformelor susținute de UE și alți parteneri de dezvoltare, o prioritate pentru un stat democratic de drept;
  • Gradul de conștientizare crescut la mai mult de 25% din populația țării cu privire la beneficiile imediate și potențiale ale implementării Acordului de Asociere în Republica Moldova;
  • Informațiile utile tinerilor din Moldova cu privire la oportunitățile oferite de UE pentru instruirea, comunicarea și dezvoltarea lor profesională promovate și diseminate.