Proiecte
Fii Piratul Plasticului, ediția a II-a

Numai în 2020, populația Republicii Moldova a generat peste 1 milion de tone de deșeuri (aproximativ 411 kg pe cap de locuitor), dintre care doar 10% au fost reciclate, în timp ce restul au fost depozitate sau eliminate în alt mod.

Gestionarea deșeurilor în Republica Moldova a fost construită după modelul economiei lineare: extrage – produce – consumă – depozitează. Acest model, implementat pe parcursul ultimelor decenii, a afectat semnificativ calitatea resurselor naturale, și vine cu costuri enorme pentru mediu și sănătate, deșeurile fiind considerate ca fiind una din sursele principale de poluare a apei, solului și aerului, fapt constatat în Strategia  națională de dezvoltare Moldova 2030.

În contextul necesității creșterii calității mediului și utilizării durabile a resurselor naturale, având în vedere și dezvoltarea economiei naționale, precum și creșterea calității vieții cetățenilor, gestionarea deșeurilor în Republica Moldova  trebuie realizată după modelul economiei circulare: extrage – produce – consumă – reciclează/valorifică – produce – consumă – reciclează/valorifică, etc. Deșeurile de plastic se încadrează în acest model, promovarea căruia la nivel național și local va contribui la tranziția verde a țării.

Educația este primul și cel mai important pas în aducerea unei schimbări durabile. Prin urmare, prin acest proiect, ne propunem să avem o populație și tineri mai responsabilă, care, pe termen mediu, va continua să-și împărtășească cunoștințele și să pună în aplicare în practică abilitățile teoretice pe care le-a învățat, să înființeze sisteme de colectare separată a deșeurilor și să le valorifice.

Cauza principală pentru care o cantitate mare de deșeuri ajunge la gropile de gunoi, pe lângă infrastructură, este lipsa de conștientizare a populației cu privire la modul în care activitățile lor zilnice afectează mediul înconjurător și cum pot implementa soluții simple, dar eficiente.

Scopul nostru este să implicăm școlari, tineri și profesori în activități teoretice și practice de gestionare a deșeurilor, să facem schimb de bune practici și să contribuim la stabilirea bazelor infrastructurilor durabile de deșeuri. Lucrul în parteneriat cu instituțiile de învățământ și autorități locale ne va oferi avantajul de a împărtăși experiențe, know-how și instrumente pentru a implementa eficient soluții durabile în localitățile Oxentea, Molovata și Holercani.

Un obiectiv important este promovarea cooperării între comunități, care poate crește dincolo de problemele de mediu. Acest lucru va declanșa, la rândul său, schimbări pe termen lung în societate. Crearea unui sistem simplu de colectare separată a deșeurilor în școli va dovedi eficacitatea acestuia, va încuraja alte instituții și comunități să facă același lucru și va declanșa schimbări pozitive la nivel local și regional, deoarece autoritățile publice locale și entitățile de afaceri vor vedea beneficiile valorificării deșeuri.

Organizarea Campaniei Naționale de Ziua Mondială a Curățeniei, vor promova mesajul de prevenire a formării deșeurilor, prin reducerea cantității de produse din plastic utilizate, dar și colectarea acestor deșeuri care ar putea fi utilizate și de prețuire a resurselor naturale existente.

Anterior Zilei Mondiale a Curățeniei va fi elaborată și demarată campania de informare. Aceasta va fi inițiată în perioada iulie, pentru a marca #IulieFărăPlastic și care va continua prin îndemnarea asocierii cetățenilor și populației pentru implicare la Ziua Mondială a Curățeniei.

Campania #DevinoPiratulPlasticului va fi o continuare a acestei activități demarată în iulie 2022, prin care au fost implicați persoanele voluntare din diverse localități ale țării să colecteze deșeurile, în special din zonele adiacente râurilor, pentru a analiza compoziția acestor deșeuri și a le face o descriere. Activitatea este replicată în baza proiectului Piratul Plasticului implementat în cîteva țări UE (Germania, Portugalia, Slovenia, Italia, Bulgaria, etc). Acțiunea Piratul plasticului este o campanie de știință, în care clasele școlare și grupurile de tineri colectează mostre de plastic din râuri și malurile râurilor și își documentează constatările. Datele colectate sunt apoi analizate. În acest fel, tinerii aduc o contribuție importantă la cercetarea stării râurilor și a amplorii poluării cauzate de deșeurile de plastic. Activitatea va fi organizată împreună cu elevii școlilor din cele 3 localități, dar vor fi invitați și voluntarii din țară. Se estimează că se vor implica cca 30 de grupuri de voluntari.

Ziua Mondială a Curățeniei organizată anual în a 3-a sîmbătă a lunii septembrie, reprezintă un eveniment mondial care are ca scop în primul rînd educarea populației pentru a reduce consumul și producerea deșeurilor. 

Campania va fi organizată și desfășurată în parteneriat cu Ministerul Mediului, instituțiile subordonate și proiectul EU4Environment, parteneri privați și societatea civilă.
Acțiunile de informare a locuitorilor satelor Oxentea, Molovata și Holercani vor fi dezvoltate la nivel național, fiind organizată o campanie națională de informare care va finaliza prin activitatea practică de colectare a deșeurilor, în special a celor din plastic de Ziua Mondială a Curățeniei.

Aria de implementare a  proiectului: crearea unui eco-hub pentru regiunea localităților Oxentea, Molovata și Holercani, raionul Dubăsari. Evenimentul național dedicat Zilei Mondiale a Curățeniei – întreaga țară, cel puțin 100 de localități implicate.

Grupurile țintă și beneficiarii proiectului: elevii, tinerii și cadrele didactice din localitățile Oxentea, Molovata și Holercani, administrația publică locală, organele descentralizate de mediu și de protecție a sănătății populației în regiune, agenții economici, populația locală. Beneficiarul proiectului este toată populația din Republica Moldova.

Rezultatele așteptate:

  • Infrastructură de colectare separată a deșeurilor creată;
  • Deșeuri colectate separat și transmise spre sortare și reciclare;
  • Metodologie de calcul a indicatorului privind rata de colectare separată a plasticului elaborată și transmisă Ministerului Mediului;
  • Școlari, tineri, autorități, populație instruită;
  • Comunitățile informate despre proiect și despre beneficiile unui management adecvat al deșeurilor; capacități consolidate și îmbunătățite ale comunităților; 
  • Studiu de caz privind componența deșeurilor din bazinele râurilor elaborat; Zone naturale curățate de deșeuri. 

 

Bugetul total al proiectului constituie 64 800 $, dintre care contribuția GEF SGP - 26 491 $.