Proiecte
Georgia, Moldova și Ucraina vor evalua implementarea Bunei Guvernări de Mediu

ONG-urile din Georgia, Moldova și Ucraina lansează un proiect comun pentru a evalua starea actuală a Bunei Guvernări în domeniul protecției mediului în țările din Parteneriatul Estic. Pe baza rezultatelor obținute, ele vor formula recomandări pentru guvernele și organizațiile societății civile din țările respective.
 
Pe parcursul anului 2022, organizația RICDOG (Georgia), Centrul Național de Mediu (Moldova) și Centrul de Resurse și Analiză „Societate și Mediu” (Ucraina) vor evalua situația Bunei Guvernări de Mediu (BGM) în cele trei țări din Parteneriatul Estic. Acest lucru va contribui la înțelegerea provocărilor ce țin de BGM precum și la formularea unor recomandări concrete pentru autoritățile naționale, Comisia Europeană, societatea civilă. Istoriile de succes din Georgia, Moldova și Ucraina vor fi împărtășite apoi cu alte țări ale Parteneriatului Estic în vederea propunerii unor recomandări politice comune pentru regiunea în cauză.

„Implementarea eficientă a principiilor BGM va ajuta la accelerarea progresului ce ține de reformele în domeniile protecției mediului și schimbărilor climatice în cele trei țări asociate”, a menționat Nataliya Andrusevici, președinta Centrului de Resurse și Analiză „Societate și Mediu”. Acest lucru va promova, de asemenea, implicarea Georgiei, Moldovei și Ucrainei în procesele europene de tranziție la economia verde.”

În cadrul proiectului „Pledoarie pentru o Bună Guvernare de Mediu în regiunea Parteneriatului Estic” se planifică să fie:

• elaborată o metodologie și evaluată implementarea BGM în Georgia, Moldova și Ucraina;
• organizată o masă rotundă pentru prezentarea și punerea în discuție a rezultatelor evaluării și recomandărilor pentru implementarea BGM în regiunea Parteneriatului Estic;
• publicată o broșură despre cele mai bune practici ale BGM în Georgia, Moldova și Ucraina.
 
Buna guvernare de mediu este o condiție prealabilă cheie pentru atingerea rezistenței la mediu și la schimbările climatice. Acest lucru este confirmat de Declarația de la Luxemburg privind cooperarea în domeniul mediului și al schimbărilor climatice în Parteneriatul estic. GEG se numără printre cerințele din Acordurile de Asociere a trei țări Parteneriatul estic (Georgia, Moldova și Ucraina).

Buna Guvernare de Mediu este o condiție prealabilă crucială pentru atingerea rezistenței mediului la schimbările climatice. Acest lucru este confirmat de Declarația de la Luxemburg privind cooperarea în domeniul protecției mediului și schimbărilor climatice în regiunea Parteneriatului Estic. BGM este una din stipulările Acordurilor de Asociere ale celor trei țări din Parteneriatul Estic (Georgia, Moldova și Ucraina).
 
Proiectul beneficiază de suport prin Schema de Re-grantare a Forumului Societății Civile al Parteneriatul Estic către Membri și este finanțat de Uniunea Europeană ca parte a sprijinului ei către societatea civilă din regiune. În cadrul Schemei de Re-grantare, Forumul Societății Civile al Parteneriatului Estic (EaP CSF) susține proiecte ale membrilor ce contribuie la îndeplinirea misiunii și obiectivelor lui.

Granturile sunt disponibile pentru organizațiile societății civile (OSC-uri) din țările Parteneriatului Estic și ale Uniunii Europene. Domeniile cheie de suport sunt democrația și drepturile omului, integrarea economică, mediul și energia, interacțiunea între oameni, politicile sociale și de muncă.