Proiecte
NANOPURIMON „Abordări avansate bazate pe nanotehnologie pentru purificarea apelor uzate de poluanții organici și monitorizarea acestora în corpurile de apă”

Perioada implementării       

   29.09.2020-29.11.2023

Sursa de  finanțare

   Uniunea Europeană, Programul Operațional Comun România - Republica Moldova 2014-2020

Budget

  205 555,00 EURO, din care contribuția Uniunii Europene (90%) este de 184 999,50 EURO

Parteneri

 

   Institutul de Inginerie Electronică și Nanotehnologii „D. Ghitu”, Chișinău, Republica Moldova;

   Universitatea „Dunărea de Jos”, Galați, România;

   Asociația Obștească „Centrul Național de Mediu”, Chișinău, Republica Moldova

 

Scopul

 

   Proiectul vizează îmbunătățirea calității apelor de suprafață în regiunea Dunării de Jos, prin monitorizarea îmbunătățită a calității apelor de suprafață și dezvoltarea de noi metode de tratare a apelor uzate municipale și industriale.

   Acest lucru este în conformitate cu obiectivul prioritar 2 și implică: Sprijin pentru educație, cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare

 

Activități principale

GA.1. Management

GA.2. Informare și comunicare

Elaborarea planului de comunicare și diseminarea rezultatelor științifice obținute în cadrul proiectului

GA.3. Activități de cercetare

Dezvoltarea comună a tehnologiilor de remediere a apei contaminate și optimizarea metodelor de investigație utilizate în monitorizarea mediului în bazinul Prut, instruirea experților și schimbul de informații de interes public

Rezultate scontate

  1. Îmbunătățirea condițiilor prealabile pentru o cooperare susținută în domeniul cercetării și inovării, contribuind la dezvoltarea economică a regiunii 
  2. Hărți de poluare puncte țintă elaborate
  3. Nouă metodă dezvoltată și brevetată pentru eliminarea fenolilor
  4. Colaborarea consolidată între instituțiile de cercetare
  5. Grupurile țintă informate cu privire la rezultatele proiectului