Proiecte
Program de Granturi Mici ”Mediu, adaptare la schimbările climatice şi ecosisteme”

Centrul Național de Mediu, cu susținerea financiară a Guvernului Suediei, implementează Programul de Granturi Mici (PGM) „Mediu, adaptare la schimbările climatice și ecosisteme”.

Prin acest program sunt susținute inițiativele și acțiunile locale ce contribuie la îmbunătățirea mediului în zonele sub-bazinelor Bîc, Răut, Larga, Tigheci, Ialpug și Naslavcea-Vasilcău, astfel, pe termen lung, fiind îmbunătățite standardele de viață în aceste regiuni.

Programul de Granturi Mici susține proiectele care urmăresc să:

 • contribuie la reducerea poluării aerului, apei și solului;
 • contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră;
 • îmbunătățească potențialul monitorizării protecției mediului;
 • desfășoare activități educaționale în domeniul protecției mediului;
 • îmbunătățească potențialul comunităților locale de adaptare la schimbările climatice;
 • îmbunătățească accesul la energia verde prin creșterea eficienței energetice și creșterea utilizării energiei regenerabile;
 • dezvolte procesul de gestionare/ colectare a deșeurilor;
 • integreze aspectele relevante mediului în Planul de dezvoltare locală;
 • susțină conservarea și reabilitarea biodiversității și ariilor protejate naturale.

În urma concursului desfășurat în perioada 04.10.2021 – 07.11.2021, au fost selectate 8 proiecte în valoare de la 90 000 până la 180 000 MDL, a căror descriere detaliată le găsiți pe link-urile de mai jos:

 1. AO Vesta - “Внедрение практических мер по улучшению экологической ситуации в мун. Комрат в рамках реализации Плана действий Бассейнового Комитета реки Ялпуг на 2020-2022 гг”;
 2. AO EcoSor - “Dezvoltarea procesului de gestionare și colectare a deșeurilor”;
 3. AO Lingureni cu suflet mare - “Împreună pentru un mediu curat”;
 4. AO Asociația Parintilor si Educatorilor Cremenciug - “Un mediu mai curat și sănătos pentru cetățenii comunei Cremenciug și satului Oclanda”;
 5. AO Din dragoste - “Plantăm salcii”;
 6. AO Asociatia pentru valorificarea deseurilor - “ Cetățean implicat pentru un rîu CURAT”;
 7. AO Asociatia bastinasilor din Mindresti - Facem satul mai curat!”;
 8. AO Egreta - Pentru un mediu curat, cu sistem de panouri fotovoltaice instalat.

Perioada de implementare a Programului de Granturi Mici este ianuarie 2022 – decembrie 2022.