Proiecte
Promovarea măsurilor de adaptare la schimbările climatice cu accent pe bazinul râului Răut

Perioada implementării

   01.2020-02-2021

Sursa de  finanțare

   GEF SGP Moldova

Budget

   100 000 USD

Parteneri

   Asociația Jurnaliștilor de Mediu și Turism ecologic (AJMTEM)

   Primăria Rediul Mare

Scopul

   Îmbunătățirea capacităților persoanelor din zonele rurale în privința rezilienței climatice prin planificarea, aplicarea și testarea măsurilor de adaptare, bazate pe ecosisteme naturale, și, prin urmare, reducerea pierderilor economice ale oamenilor

Activități principale

   A. Creșterea gradului de conștientizare a unor actori-cheie cu privire la schimbările climatice și reducerea poluării apelor de suprafață prin instruire și activități practice

   A1. Ședințe de informare și instruire a cadrelor didactice din țară pe tema schimbărilor climatice, prin implementarea suportului educațional „Cutia climatică”, dezvoltat de UNDP.

   A2. Ședințe de instruire pentru jurnaliștii din Republica Moldova dedicate schimbărilor climatice și provocărilor din Republica Moldova și din întreaga lume.

   A3. Implicarea populației în măsuri de protecție și campanii de informare cu privire la valoarea zonei

   B. Aplicarea măsurilor de adaptare la schimbările climatice și îmbunătățirea regimului hidrologic al apelor de suprafață la nivelul sub-bazinelor hidrografice prin activități de reabilitare a benzilor și izvoarelor de protecție:

   B1. Studiul zonei și cartografierea izvoarelor din regiunea Rediul Mare

   B2. Asigurarea măsurilor de minimizare a degradării resurselor de apă și a diversității biologice acvatice prin curățarea zonei depozitelor neautorizate

   B3. Studiu asupra volumului de apă din bazinul râului Răut.

   C. Promovarea principiilor agroecologiei inovatoare în contextul schimbărilor climatice:

   C1. Reabilitarea zonei cartografiate, prin replantarea cu arbori și arbuști autohtoni pentru a revitaliza habitatul și a salva speciile rare de plante și păsări,

   C2. Restaurarea fâșiei riverane pentru protecția apelor râului Răut pe porțiunea Rediul Mare-Bălți.

Rezultate scontate

  1. cadrele didactice din țară instruite;
  2. jurnaliști instruiți, reprezentanți ai APL-urilor instruiți și responzabilizați;
  3. inventarierea izvoarelor din zona izvorului râului Râut;
  4. zona degradată din regiunea cursului superior al râului Răut restabilită;
  5. fâșiile de protecție ale râului Răut pe segmentul Rediul Mare- Bălți replantate;