Proiecte
Protecția și utilizarea durabilă a resurselor de apă în sub-bazinul Naslavcea-Vasilcău

Perioada implementării

11.2019 – 11.2020

Sursa de  finanțare

Agenția Apele Moldovei prin proiectul de finanțare SDC-ADA “Strengthening the institutional framework in the water and sanitation sector in the Republic of Moldova (Phase 01)”

Budget

31 000 EUR

Parteneri

AO Eco-Sor

Scopul

promovarea principiilor de management integrat al resurselor de apă în sub bazinul Naslavcea-Vasilcău pentru sporirea calității și cantității apelor de suprafață în Districtul hidrografic al fluviului Nistru.

Activități principale

  1. Consolidarea activității Comitetului sub-bazinal Naslavcea-Vasilcău

A1. Evaluarea stării resurselor de apă în sub-bazinul hidrografic Naslavcea-Vasilcău.

A2. Susținerea activității CSB Naslavcea-Vasilcău și a Secretariatului tehnic.

A3. Creșterea capacităților și informarea APL, societății civile din sub-bazin în elaborarea proiectelor de construcție a sistemelor de sanitație, de restabilire a fâșiei de protecție/extinderea suprafețelor împădurite, etc.

B. Reducerea poluării apelor de suprafață cu ape uzate

B1. Grupul de lucru ”Sisteme de sanitație” în cadrul CSB Naslavcea-Vasilcău.

B2. Creșterea capacităților APL pentru implementarea proiectelor de sanitație în localități rurale și urbane

C. Îmbunătățirea regimului hidrologic în sub-bazin

C1. Seminare cu deținătorii de iazuri pentru elaborarea Regulamentelor de exploatare a lacurilor de acumulare/iazurilor în raioanele Ocnița și Soroca

D. Proiecte-pilot de restabilire a unei zone selectate

D1. Consolidarea malurilor/unui teren degradat din sub-bazin prin plantarea arborilor

D2. Amenajarea a unui izvor

Rezultate scontate

  • 1 raport de evaluare al stării resurselor de apă în sub-bazinul hidrografic Naslavcea-Vasilcău;
  • cel puțin 2 ședințe a Comitetului sub-bazinal
  • 1 ședință extinsă a Comitetului sub-bazinal;
  • 1-2 seminare privind elaborarea proiectelor;
  • 1-2 seminare privind epurarea apelor uzate în localitățile sub-bazinului;
  • 2 seminare cu deținătorii de lacuri/ iazuri;
  • cel puțin 1520 de arbori plantați;
  • cel puțin 1 izvor amenajat.