Proiecte
Să creștem o pădure. Educăm #Generația Pădurii.

Întru susținerea Programului Național de Împădurire, Centrul Național de Mediu cu suportul US Forest lansează proiectul „Să creștem o pădure/Educăm generația pădurii”. Proiectul își propune să sporească nivelul de conștientizare a tinerilor cu vârsta cuprinsă între 10 și 17 ani față de importanța resurselor forestiere din țara noastră și să-i încurajeze să implementeze inițiative de conservare și protecție a acestora.

 

Proiectul este focusat pe patru activități cheie:

 

  • Crearea „pădurilor bebe”

 

În urma unui concurs deschis pentru instituțiile de învățământ din Moldova, în dependență de proximitatea față de ariile naturale protejate și capacitățile instituționale, vor fi selectate 15 – 20 de școli care urmează să creeze „păduri bebe”.

Formularul de înscriere în cadrul procesului de selecție a câștigătorilor va include și descrierea acțiunilor pe care școlile participante le vor întreprinde astfel încât acestea să poată dezvolta în rândul elevilor abilități de administrare, activism și leadership.

Instruiți și asistați de către specialiștii în domeniu (reprezentanții MoldSilva, pădurarii locali), profesorii și elevii din aceste școli vor planta arbori și vor asigura îngrijirea corespunzătoare a acestora. Prin semnarea unui acord cu autoritățile publice locale, școlile vor deveni „părinții adoptivi” ai „pădurilor bebe” nou create luându-și angajamentul de a le îngriji și monitoriza pe parcursul creșterii acestora, de a informa comunitatea despre importanța protecției lor, de a notifica pădurarii sau alte autorități în cazul încălcării normelor de protecție (de exemplu, pășunatul sau furtul puieților), și, nu în ultimul rând, de a petrece lecții deschise în cadrul cărora să exploreze subiectul resurselor forestiere.

 

  • Organizarea a două campanii de plantare

 

În perioadele de plantare organizate de către MoldSilva în cadrul Programului Național de Împădurire, proiectul va oferi suport logistic pentru asigurarea participării unui număr cât mai mare de persoane, va elabora materiale informaționale atât pentru participanți, cât și pentru organizatori, cu implicarea influencerilor pentru promovarea evenimentelor de plantare. Ghidurile elaborate vor conține, de asemenea, informații referitoare la tipurile de semințe, modurile și perioadele de colectare a acestora și, implicit, obținerea materialului săditor.

 

  • Consolidarea capacităților viitorilor pădurari și promovarea profesiei de pădurar

 

Proiectul prevede ateliere de lucru, inclusiv vizite de studiu, pentru tinerii studenți silvicultori cu privire la cele mai noi tehnologii și cele mai bune practici în domeniul managementului pădurilor. Aceste ateliere se văr desfășura în păduri cu implicarea reprezentanților MoldSilva și a pădurarilor locali.

 

  • Gala „Generația Pădurii”

 

În cadrul ceremoniei de închidere a proiectului vor fi prezentate publicului larg rezultatele obținute, inclusiv vor fi desemnați „Ambasadorilor Pădurilor”, vor fi acordate diplome de participare pentru voluntari, autoritățile publice locale, precum și vor fi împărtășite practicile de bună experiență din țările de peste hotare.

 

În încheiere, rezultatele principale așteptate ale proiectului reprezintă formarea unei atitudini mai bune față de păduri în rândul tinerei generații, un nivel mai înalt de informare și sensibilizare a opiniei publice față de resursele forestiere și o creștere a numărului de arbori plantați și îngrijiți.

 

Implementarea proiectului „Să creștem o pădure. Educăm #Generația Pădurii” este posibilă datorită suportului oferit de USDA Forest Service, International Programs, în cadrul Acordului de Grant nr. 24-IG-11132762-141.

Opiniile exprimate în acest proiect sunt ale implementatorului și nu neapărat reflectă viziunea USDA Forest Service.