ULTIMILE ŞTIRI

Seria de seminare informaționale despre noua Lege privind deșeurile finalizată cu succes!

Orice lege apărută într-un stat este nu numai o serie de capitole și articole care s-au scris pentru a fi publicate în Monitorul Oficial. În spatele unei legi stă un mecanism care, o dată implementat, va garanta o funcționare mai bună a sistemului.  Domeniul protecției mediului are o deosebită necesitate în legi care reglementează și ne ghidează cum să ne organizăm activitățile zilnice atît ca persoane fizice, cît și ca persoane juridice, pentru a nu aduce prejudicii mediului înconjurător.

O astfel de lege este Legea privind deșeurile nr.209 adoptată la 29 iulie 2016 care va intra în vigoare la finele anului 2017. Documentul legislativ propune crearea unei „societăți reciclabile”, impune principiul responsabilității extinse a producătorului, indică condiții noi către înhumarea deșeurilor nerecuperabile ș.a.

Urmează ca gestionarea deșeurilor în mun. Chișinău, dar și în întreaga țară, să treacă la un nou nivel. Exact despre schimbările care ne așteaptă am discutat cu liderii APLP-urilor, ACC-urilor și CCL-urilor din municipiul Chișinău în cadrul unei serii de 5 seminare organizate în sectoarele Buiucani, Ciocana, Botanica, Rîșcani și Centru, pe parcursul lunii septembrie. Circa 130 de participanții au fost informați despre articolele legii care se referă la activitatea lor zilnică în mod direct, dar și despre modul în care municipalitatea va organiza colectarea și reciclarea deșeurilor în următoarea perioadă. Interesul participanților a fost concentrat, în special, asupra responsabilizării locătarilor la colectarea separată a deșeurilor, precum și la posibilitatea de amenajare a platformelor de colectare în preajma blocurilor de locuit care încă mai colectează deșeurile în ghenele de gunoi sau au o platformă cu un singur tip de tomberoane.

Concluziile generale ale seminarelor de informare, precum și alte detalii importante despre gestionarea deșeurilor în mun. Chișinău le vom discuta la o masă rotundă în luna octombrie. Pînă atunci, vă lăsăm aici niște fotografii de la evenimentele noastre.
 

 

Aceste activități fac parte din proiectul „Smart Waste  Management”, implementat prin intermediul schemei de re-granting a Secretariatului Forumului Societății Civile a Parteneriatului Estic, finanțat de Uniunea Europeană și de National Endowment for Democracy.
  

detalii

PROIECTE IMPLEMENTATE

Creșterea capacităților grupurilor țintă pentru implementarea managementului integrat al resurselor de apă în Republica Moldova (bazinul râului Raut)

Gestionarea eficientă a apei este un proces continuu, care constă în identificarea problemelor... detalii

Creșterea capacităților grupurilor țintă pentru implementarea managementului integrat al resurselor de apă în Republica Moldova (bazinul râului Raut)

Managementul deșeurilor în țările Parteneriatului Estic

Odată cu intrarea în vigoare a Acordurilor de Asociere (AG) în Georgia, Moldova și Ucrai... detalii

Managementul deșeurilor în țările Parteneriatului Estic

Inventarierea, evaluarea și remedierea surselor antropogene de poluare în regiunea Dunării de Jos din Ucraina, România și Republica Moldova” (MIS ETC 995)

Programul Operațional Comun România-Ucraina- Republica Moldova 2007-2013 a pus bazele cooperăr... detalii

Inventarierea, evaluarea și remedierea surselor antropogene de poluare în regiunea Dunării de Jos din Ucraina, România și Republica Moldova” (MIS ETC 995)

Informarea tinerilor din R. Moldova despre fenomenul schimbărilor climatice și măsuri de adaptare

Noțiunea de „schimbări climatice” este deseori percepută ca ceva abstract, un proces c... detalii

Informarea tinerilor din R. Moldova despre fenomenul schimbărilor climatice și măsuri de adaptare

Fâşiile de protecţie a râurilor – măsură de securizare a apei în urma efectelor schimbărilor climatice

R.Moldova a devenit  una dintre țările care este afectată încet, dar sigur de consecințel... detalii

Fâşiile de protecţie a râurilor – măsură de securizare a apei în urma efectelor schimbărilor climatice

Gestionarea resurselor de apă în bazinul râului Răut. Crearea Comitetului Sub-bazinal al r.Răut

Răutul este un râu situat în partea centrală a Republicii Moldova. E... detalii

Gestionarea resurselor de apă în bazinul râului Răut. Crearea Comitetului Sub-bazinal al r.Răut