ULTIMILE ŞTIRI

Întîlnirea de pregătire a Primei Şedinţe a Comitetului de utilizare durabilă şi protecție a bazinului rîului Nistru

La 5 aprilie a.c., a avut loc întîlnirea de pregătire  a primei şedinţe a Comitetului de utilizare durabilă şi protecție a bazinului rîului Nistru.
Această Comisie este una transfrontalieră, incluzînd membri din partea Ucrainei şi Republicii Moldova.
La întrunire a fost prezentă şi d-na Iuliana Cantaragiu, expert din partea Centrul ui Naţional de Mediu, care este membru a Comisiei din partea societății civile de protecție a mediului din Republica Moldova.
În cadrul acestei întruniri, au fost constituite: comitetul în baza Acodrului între Guvernul Republicii Moldova şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind colaborarea în domeniul protecţiei şi dezvoltării  durabile a bazinului rîului Nistru (ro)  (ru) , precum şi a grupurilor de lucru.
Au fost discutate şi convenită periodicitatea sedinţelor anuale (cel puțin una pe an), precum şi procedura de lucru a Comitetului, dar şi unele probleme actuale în bazinului Nistrului, cum ar fi: lichidarea depozitului de cenuşă de la hidrocentrala de la Dubăsari, organizarea Zilei Nistrului în 2018, precum şi planul de lucru a Comitetului pînă la următoarea şedinţă şi stabilirea datei de întrunire a primei Şedinţe a Comitetului bazinului rîului Nistru.
Întrunirea a reprezentat un început de dialog bilateral, chiar dacă a fost într-o atmosferă mai încordată, dar aceasta fiind parte a procesului de lucru, reprezentînd prima interacţiune a membrilor Comitetului creat.

detalii

PROIECTE IMPLEMENTATE

Creșterea capacităților grupurilor țintă pentru implementarea managementului integrat al resurselor de apă în Republica Moldova (bazinul râului Raut)

Gestionarea eficientă a apei este un proces continuu, care constă în identificarea problemelor... detalii

Creșterea capacităților grupurilor țintă pentru implementarea managementului integrat al resurselor de apă în Republica Moldova (bazinul râului Raut)

Managementul deșeurilor în țările Parteneriatului Estic

Odată cu intrarea în vigoare a Acordurilor de Asociere (AG) în Georgia, Moldova și Ucrai... detalii

Managementul deșeurilor în țările Parteneriatului Estic

Inventarierea, evaluarea și remedierea surselor antropogene de poluare în regiunea Dunării de Jos din Ucraina, România și Republica Moldova” (MIS ETC 995)

Programul Operațional Comun România-Ucraina- Republica Moldova 2007-2013 a pus bazele cooperăr... detalii

Inventarierea, evaluarea și remedierea surselor antropogene de poluare în regiunea Dunării de Jos din Ucraina, România și Republica Moldova” (MIS ETC 995)

Informarea tinerilor din R. Moldova despre fenomenul schimbărilor climatice și măsuri de adaptare

Noțiunea de „schimbări climatice” este deseori percepută ca ceva abstract, un proces c... detalii

Informarea tinerilor din R. Moldova despre fenomenul schimbărilor climatice și măsuri de adaptare

Fâşiile de protecţie a râurilor – măsură de securizare a apei în urma efectelor schimbărilor climatice

R.Moldova a devenit  una dintre țările care este afectată încet, dar sigur de consecințel... detalii

Fâşiile de protecţie a râurilor – măsură de securizare a apei în urma efectelor schimbărilor climatice

Gestionarea resurselor de apă în bazinul râului Răut. Crearea Comitetului Sub-bazinal al r.Răut

Răutul este un râu situat în partea centrală a Republicii Moldova. E... detalii

Gestionarea resurselor de apă în bazinul râului Răut. Crearea Comitetului Sub-bazinal al r.Răut