ULTIMILE ŞTIRI

Centrul Naţional de Mediu a cîştigat premiul National Energy Globe Award

Centrul Național de Mediu este învingătorul național al premiului Energy Globe Award pentru activitățiile realizate în cadrul proiectului „Informarea tinerilor despre schimbările climatice”, finanțat de Asociația ”EcoContact” prin prisma programului ,,Forumul cu privire la schimbările climatice în regiunea Parteneriatului Estic (CFE II)'', derulat cu suportul financiar al Uniunii Europene, Cooperării Austriece pentru Dezvoltare (CAD) și Crucea Roșie din Austria, și co-finanțat de fundația privată din SUA Ecocatalyst Foundation.

Activitățile proiectului au urmărit creşterea nivelului de informare și coştientizare a tinerei generaţii cu privire la efectele schimbărilor climatice asupra resurselor de apă din Republica Moldova şi măsurile de adaptare la acestea. Proiectul a avut în calitate de acțiuni următoarele:

  • Expediția ecologică (aproximativ 9 zile) în sub-bazinul râului Răut;
  • Elaborarea și colectarea unui set de materiale educaționale privind schimbările climatice și diseminarea cunoștințelor în școli din întreaga țară;
  • Dezvoltarea unui număr de eco-lecții pe tema schimbărilor climatice;
  • Seri interactive pe tema "Schimbarea schimbărilor climatice".

În anul 2018 au aplicat pentru premiul Energy Globe Award peste 2000 de participanți din 180 de țări. Experți de nivel înalt din comitetul de evaluare al Energy Globe au evaluat și selectat cîștigătorii naționali.

Premiul ENERGY GLOBE a fost fondat în 1999 de către pionierul austriac în energie Wolfgang Neumann și este unul dintre cele mai prestigioase premii de mediu de astăzi.

Scopul premiului este să prezinte proiecte de succes durabile pentru o audiență largă, pentru că multe dintre problemele noastre de mediu au deja soluții bune și fezabile. Pot participa proiecte care conservă și protejează resursele noastre sau care folosesc energie regenerabilă.

Din toate colțurile lumii, aproximativ 800 de proiecte și inițiative sunt depuse anual pentru a concura pentru acordarea premiului, care este prezentat ca  National (country) ENERGY GLOBE Awards.

detalii

PROIECTE IMPLEMENTATE

Premiul National Energy Globe Award 2018

Centrul Național de Mediu este învingătorul național al premiului Energy Globe Award pentru ac... detalii

Premiul National Energy Globe Award 2018

Premiul Eastern Partnership Civil Society Forum Re-Granting Scheme 2016

Eastern Partnership Civil Society Forum Re-Granting Scheme 2016Proiectul "Managementul deșeurilor &i... detalii

Premiul Eastern Partnership Civil Society Forum Re-Granting Scheme 2016

”Implicarea grupurilor ţintă în promovarea managementului integrat pe rîuri mici din Republica Moldova”

Proiectul vine în continuarea activităților de promovare a principiilor de management integrat... detalii

”Implicarea grupurilor ţintă în promovarea managementului integrat pe rîuri mici din Republica Moldova”

Creșterea capacităților grupurilor țintă pentru implementarea managementului integrat al resurselor de apă în Republica Moldova (bazinul râului Raut)

Gestionarea eficientă a apei este un proces continuu, care constă în identificarea problemelor... detalii

Creșterea capacităților grupurilor țintă pentru implementarea managementului integrat al resurselor de apă în Republica Moldova (bazinul râului Raut)

Managementul deșeurilor în țările Parteneriatului Estic

Odată cu intrarea în vigoare a Acordurilor de Asociere (AG) în Georgia, Moldova și Ucrai... detalii

Managementul deșeurilor în țările Parteneriatului Estic

Inventarierea, evaluarea și remedierea surselor antropogene de poluare în regiunea Dunării de Jos din Ucraina, România și Republica Moldova” (MIS ETC 995)

Programul Operațional Comun România-Ucraina- Republica Moldova 2007-2013 a pus bazele cooperăr... detalii

Inventarierea, evaluarea și remedierea surselor antropogene de poluare în regiunea Dunării de Jos din Ucraina, România și Republica Moldova” (MIS ETC 995)