ULTIMILE ŞTIRI

Pici voinici la stația de sortare a deșeurilor

Educația ecologică încă din copilărie este calea spre formarea unei societăți responsabile față de mediu. Această idee o promovăm și noi, cei de la Centrul Național de Mediu, și colegii noștri din societatea civilă dar și din instituțiile de profil. De obicei, în activitățile noastre dedicate educației ecologice, ne concentrăm asupra elevilor claselor gimnaziale și liceale. Și mare ne-a fost mirarea cînd am aflat că, inspirați de publicațiile noastre despre stația de sortare a deșeurilor din mun. Chișinău, educatorii dintr-o grădiniță au hotărît să ne urmeze examplul. 

Picii din grupa nr.3 „Fluturaș” din Instituția de educație timpurie nr.196 din municipiu, la inițiativa educatorilor Rodica Pană și Iulia Miron, susținuți de părinți, au mers la stația de sortare a deșeurilor pentru a face cunoștință cu acest proces interesant. Fiind încă preșcolari (6 ani), au fost foarte curioși de cele văzute, impresionați de procesul de sortare și uimiți de cum se lucrează aici. Au aflat că deșeurile noastre nu dispar pur și simplu din tomberon într-o mașină oranj, dar că procesul continuă și după asta. Copiii au învățat că colectarea separată și reciclarea deșeurilor este un proces absolut necesar pentru a proteja mediul înconjurător.

 

Noi ne bucurăm foarte mult că cei mici au aflat despre această stație. Conform gestionarilor stației, aceștia au fost primii vizitatori ai stației de așa vîrstă fragedă. 
Cu siguranță că, entuziasmați, au povestit părinților și buneilor despre impresiile de la stația de sortare. Acum și ei cunosc că deșeurile din municipiu sunt sortate, astfel reducîndu-se cantitatea de deșeuri care este înhumată. Știind perseverența picilor, presupunem că crește o nouă gardă a colectării separate a deșeurilor, care nu vor permite părinților să fie indiferenți la acest capitol. Mulțumim educatorilor că ne-au informat despre această inițiativă! 


detalii

PROIECTE IMPLEMENTATE

Creșterea capacităților grupurilor țintă pentru implementarea managementului integrat al resurselor de apă în Republica Moldova (bazinul râului Raut)

Gestionarea eficientă a apei este un proces continuu, care constă în identificarea problemelor... detalii

Creșterea capacităților grupurilor țintă pentru implementarea managementului integrat al resurselor de apă în Republica Moldova (bazinul râului Raut)

Managementul deșeurilor în țările Parteneriatului Estic

Odată cu intrarea în vigoare a Acordurilor de Asociere (AG) în Georgia, Moldova și Ucrai... detalii

Managementul deșeurilor în țările Parteneriatului Estic

Inventarierea, evaluarea și remedierea surselor antropogene de poluare în regiunea Dunării de Jos din Ucraina, România și Republica Moldova” (MIS ETC 995)

Programul Operațional Comun România-Ucraina- Republica Moldova 2007-2013 a pus bazele cooperăr... detalii

Inventarierea, evaluarea și remedierea surselor antropogene de poluare în regiunea Dunării de Jos din Ucraina, România și Republica Moldova” (MIS ETC 995)

Informarea tinerilor din R. Moldova despre fenomenul schimbărilor climatice și măsuri de adaptare

Noțiunea de „schimbări climatice” este deseori percepută ca ceva abstract, un proces c... detalii

Informarea tinerilor din R. Moldova despre fenomenul schimbărilor climatice și măsuri de adaptare

Fâşiile de protecţie a râurilor – măsură de securizare a apei în urma efectelor schimbărilor climatice

R.Moldova a devenit  una dintre țările care este afectată încet, dar sigur de consecințel... detalii

Fâşiile de protecţie a râurilor – măsură de securizare a apei în urma efectelor schimbărilor climatice

Gestionarea resurselor de apă în bazinul râului Răut. Crearea Comitetului Sub-bazinal al r.Răut

Răutul este un râu situat în partea centrală a Republicii Moldova. E... detalii

Gestionarea resurselor de apă în bazinul râului Răut. Crearea Comitetului Sub-bazinal al r.Răut